Samsun Kontrollü Bina Yıkımı

Samsun Kontrollü Bina Yıkımı

Samsun Kontrollü Bina Yıkımı

SAMSUN KONTROLLÜ BİNA YIKIMI

Gelişen inşaat teknolojisi inşaat işlerini daha hızlı ve daha sağlam yapmakla beraber güvenliği de arttırmaktadır. Kontrollü Bina Yıkımı Samsun’da Jet Karot tarafından sürdürülmekte olan önemli hizmet faaileyet alanlarındandır.

Tanımlamak gerekirse kontrollü bina yıkımını, herhangi bir yerleşim merkezinde ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunlar göz önünde bulundurularak, o yapının yıkılıp yeniden inşa edilmesi için yapılan bir uygulamadır.

Samsun bilindiği üzere gelişmekte olan bir şehir ve buna bağlı olarak kentsel dönüşüm projeleri, sağlıksız binaların temizlenmesi gibi bir çok kamu ve özel sektör alanlarında çalışma yürütülmektedir. Burada en önemli konulardan biri de kontrollü bina yıkımı Jet Karot tarafından profesyonel kadrosu ile sürdürülmektedir . Kontrollü bina yıkımı oldukça hassas bir konudur ve doğru zamanlı ve sistematik bir çalışma yapılmazsa çevredeki yerleşim alanlarının zarar görmesi gibi bir çok sorun yaratabilir.

Ayrıca ülkemizde, birçok bölge yüksek deprem riski altındadır ve malesef ki ülkemizde depreme dayanıksız birçok bina mevcuttur. Bu sağlıksız bina örneklerinin bir çoğu Samsun ilimizde de görülmektedir. Sağlıksız binalar yüzünden ülkemizde birçok kez çok feci felaketler meydana gelmiştir. 1999 derpremini buna örnek gösterebiliriz. Bu nedenle kontrollü bina yıkım faaliyetleri ülkemizde oldukça hız kazanmıştır.

Kontrollü bina yıkımının bir diğer nedeni de eski, düşük yaşam standartlarının yerine yeni, yüksek standartlı ve doğal afetlere karşı daha dayanaklı olan binalar yapmaktır.

Kontrollü bina yıkımı Samsun’da, Hidrolik beton kesme, Hidrolik beton çatlatma, Halatlı kesme, Havalı ponamatik, Elektro USH 11-19-32 kg kırıcılar, Case jsb ve benzeri iş makinaları desteğinde kontrollü bina yıkımı gerçekleştirilmektedir.

Kontrollü bina yıkımı Samsun’da öncelikli olarak ilgili kurumdan bina yıkım ruhsatının alınması gerekir. Çünkü bu faaliyet resmi izinler alınmadan yapılamayacak kadar önemli riskler içermekte olup, hatta hayati önem arz etmektedir. Bunların yanında uyulması gereken önemli kurallar da vardır. Bu kurallar can ve mal kayıplarını önlemek için telafisi olmayan kurallardır.

Bu kurallar şunlardır;

Kontrollü bina yıkımı Samsun, uygulamaya başlamadan önce yıkım izninin ve risk sigortasının yapılması gerekir

Kontrollü bina yıkım işlemi belli bir plan dahilinde yapılmalı

Kontrollü bina yıkımı yapılmadan önce yapının içinde canlı kalmaması için tüm tedbirlerin alınması gerekir

Kontrollü bina yıkımı yapılacak alanda emniyet şeritlerinin çekilmesi ve o alanda ilgili çalışanlar dışında herkesin uzaklaştırılması gerekir.

İkaz uyarı levhalarının asılması gerekir

Kontrollü bina yıkımı fenni mesulun nezaretinde yapılması gerekir

Kontrollü bina yıkım işlemi tamamlandıktan sonra oluşan harfiyatı taşıyacak olan iş makinalarının herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekir.

Kontrollü bina yıkımı Samsun’da yapılacak yapıya yakın yapıların elektrik, su ve doğal gaz şebekelerinin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekir

Kontrollü bina yıkımı Samsun en önemli konulardan bir tanesi de işin ehli olan profesyonel kişiler tarafından yapılmasıdır.

Ve sonra olarak kontrollü bina yıkımı Samsun’da sonra ortaya çıkan hafriyatın daha sonra başka kazalara sebebiyet vermemesi için tamamen ortadan kaldırılması gerekir.

Mevcut yapıların tadilat, deprem veya kentsel dönüşüm sonrası yıkım, enkaz kaldırma işlerini son teknoloji araç filomuz ve uzman ekipmanlarımız ile tüm titizlikle sağlıyoruz.

Şirketimiz Jet Karot iletişim numaralarından ve internet sitemizden sormak istediğiniz tüm bilgiler için bizi 7/24 arayabilir dilediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

 12 Temmuz 2018, id:7804
telefonwhatsappmail